TOIMINTASUUNNITELMA 2018

1. Pidetään kuukausikokoukset joka kuukauden alussa, pääsääntöisesti ensimmäisenä tiistaina Otavan vanhan hallin kerhotilassa.  Kerhoiltoja järjestetään säännönmukaisesti muina tiistai-iltoina. Näinä ajankohtina kokoontuu tilanteen mukaan myös kerhon naistoimikunta.

2. Kerhon omistamat museoajoneuvot Fargo – 62, Wartburg – 64, Bedford -64 ja Chevrolet -30 pidetään liikenne  ja katsastuskunnossa ensisijaisesti harrastuspohjalla.  Projekteista jatketaan Donau-Sisun -56, ja Nashin -29 entis-tämistä. Kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan Unimog -66 erikoisautoa siten, että sitä voidaan siirrellä omalla moottorilla.

3. Autot Toyota Crownin -64 ja Varaosa Wartburg 311 tarjotaan myytäväksi ensisijaisesti kerhon jäsenille.

4. Hiirolan Hallikaisen jatkosta sovitaan 2018 aikana. Maanomistaja on irtisanonut nykyisen vuokrasopimuksen 30.06.2018 alkaen.

5. Otavan vanhaa hallia käytetään kerhon ja jäsenten ajoneuvojen talvi- sekä ympärivuotisena säilytyspaikkana hallituksen määräämin ehdoin.  Hallin remonttitilaa käytetään myös kerhon ajoneuvojen entisöintiin. Vuoden aikana pidetään puutalkoita tarpeen mukaan, sekä tarpeen vaatiessa talvella kattolumien pudotustalkoot.

6. Suunnitellaan Uuden hallin jatkamista 7 – 12 m. Rahastoidaan rahaan hallien lämmityksen muuttamiseen maalämmölle ja uuden hallin jatkamiseen.

7. Kerhon Wartburg henkilöauton korin hitsaus ja ruoste-estokäsittely.

8. Sähkökäyttöinen n 30 – 40 l lämminvesi varaaja Otavaan.

9. Uusitaan Otavan vanhan hallin pilarinosturi

10. Otavan uutta hallia käytetään kerhon ja kerholaisten kaluston säilytystilana.

11. Mikkelin kaupungilta vuokralla olevia Tenholan kadun hallin tiloja käytetään kerhon ja sen jäsenistön kaluston säilytystiloina vuoden 2018 ajan. Tenholan hallin irtisanomisaika on 6 kk

12. Huhtikuun loppupuolella järjestetään Mikkelin Mobilistien kevätrompetori (Kasarmin Kampuksen Opiskelijoitten autojen parkkipaikka ).

13. Toukokuun aikana järjestetään perinteinen kaudenavausajelu.

14. Kurtnan rompepäiville järjestetään omakustannematka 5.-6.5. Mikkeli puiston avajaisiin ja kauden päättäjäisiin osallistutaan.  Classic Motor Show:ssa Lahden messukeskuksella käydään 5. tai 6.5. ja Päijät – Hämeen rompepäiville (Lahti/ Jokimaan ravirata) lähdetään porukalla toukokuun puolivälissä.  Kerholaisten veteraani-ikäisen kaluston yhteiskatsastuspäivä järjestetään Mäntyharjulla kesäkuun puolivälissä. Auton Päivään (Autoliitto) osallistutaan syyskuun alkupuoliskolla.

15. Järjestetään mobliili ikäisille ajoneuvoille tarkoitetut 26. Suur Saimaan ympäriajot 30.6 – 1.7.2018 yhteistyössä Etelä Karjalan Vanhat Ajoneuvot ry:n kanssa.

16. Osallistutaan SAHK:n järjestämään Museoajoneuvon päivään sekä SAHK:n retkeilyajoihin alkukesän aikana. Virrolla 15 – 16.6.2018

 

17. Osallistutaan Kymen Kerhon järjestämään Kuninkaantien ajoon toukokuussa, Puruveden Ympäriajoon (Savonlinna) 9.6., Savon Kerhon järjestä-miin Ruska-Ajoihin kesän lopussa sekä  Sisä-Savon Mobilistien järjestämille Pestuumarkkinoille/Pestuuajoon syyskuun puolivälissä. Eijan ja Ollin ajoon osallistutaan elo-syyskuun aikana. Kesäkauden päätösajo järjestetään syyskuun lopussa.

18. Jatketaan yhteistyötä muiden paikallisten harrasteajoneuvokerhojen (VW Club St Michel ry ja Saimaa Vans ry ja St Michel Cruisers)   Järjestetään yhteistyössä em. kerhojen kanssa 28.  St Michel Oldtimer Run –tapahtuma 30.6.2018 Visulahden matkailukeskuksen alueella.

19. Suoritetaan kerhon ja kerholaisten kalustolla hää- ym. kuljetuksia, joilla hankitaan sekä PR:ää että hiukan myös €uroja kerhon tarpeisiin.

20. Jatketaan Digitoitujen kantakorttien indeksointia.

21. Huolehditaan tiedotuksesta jäsenistölle sekä perinteisten jäsenkirjeiden ja säännönmukaisten kuukausikokouksien kautta,  että hyödyntäen sähköpostitiedotteita, kerhon internet kotisivua ja matkapuhelimen tekstiviestejä.

22. Tehdään kerhon toimintaa tunnetuksi sopivissa yleisötapahtumissa, julkisen sanan välityksellä ja mm. Suur Saimaan Ympäriajojen yhteydessä sekä kerhon internet sivuston avulla.

23. Osallistutaan SAHK:n yleisiin kokouksiin ainakin virallisella edustuksella.

24. Talous: yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksut sekä ajoneuvojen säilytyspaikkavuokrat säilytetään ennallaan.  Lisärahoitusta hankitaan järjestämällä kevätrompetori sekä olemalla mukana ainakin St Michel Oldtimer Run-tapahtuman sekä Suur-Saimaan Ympäriajojen järjestämisessä.